Uzstāšanās diena:
Piektdiena
Uzstāšanās laiks:
03:25
Uzstāšanās skatuve:
Veikparks